Ролетни

ролетниРолетни

Надворешните ролетни на Ал-Бимакс го надопол­нуваат прозорот до негова комплетна функцио­налност. Независно кој вид ќе го изберете, Вие:

  • Ќе си обезбедите одлична заштита од сонце
  • Ќе направите вашиот дом да е поладен во летните месеци
  • Ќе добиете дополнителна топлинска изола­ција преку зимата
  • Ќе се заштитите од бучавата
  • Ќе се заштитите од љубопитните погледи
  • Ќе добиете дополнителна сигурност